Jakt på Eina

 

 

All jakt på Eina grunneierlags område er kun for personer bosatt på Eina, bortsett fra elgjakt som har egne regler.

Eventuelle gjestejegere må tidligere ha vært bosatt på Eina og det forutsettes at gjestejeger jakter sammen med person bosatt på Eina. Dette gjelder ikke for elgjakta.

 

Jaktkort selges hos:

Tommy Skaugerud  Adresse: Hågårvegen 23    Mobil 476 35 499

Julius Ødegaard       Adresse: Einavegen 1200   Mobil 922 12 512

Jakt tider

Elgejakt   

25.09 – 31.10

Hjortejakt 

01.09 – 23.12

Storfugl og orrfugl  

10.09 – 18-09  og  09.10 – 23.12

For å ivareta bestanden, er hunfuglen fredet

Ender, duer og kanadagås 

21.08 – 23.12

Syd for linja Støen -Sund. Ender og duer på innmark etter grunneiers tillatelse.

Rådyrbukk

10.08 – 20.09

Rådyrkort

Rådyr ordinær

09.10 – 23.12

Rådykort

Bever   

01.10 – 30.04

Beverkort

Rev uten hund  

01.01 – 15-04 og 10.08 – 20.09

Småviltkort

Rev med hund

09.10 – 23.12

Småviltkort

Tidlig harejakt 

10.09 – 20.09

Småviltkort

Ordinær harejakt 

09.10 – 23.12

Småviltkort

Mink 

01.04 – 31.03

Småviltkort

Mår   

01.11 – 15.03

Småviltkort

Hjortekort

1. Periode   01.09 – 20.09

2. Periode   01.11 – 23.12