Jakt på Eina

 

 

All jakt på Eina grunneierlags område er kun for personer bosatt på Eina, bortsett fra elgjakt som har egne regler.

Eventuelle gjestejegere må tidligere ha vært bosatt på Eina og det forutsettes at gjestejeger jakter sammen med person bosatt på Eina. Dette gjelder ikke for elgjakta.

Jaktkort selges hos:

Tommy Skaugerud  Adresse: Hågårvegen 23    Mobil 476 35 499

Morten Sveen           Adresse: Einavegen 1215    Mobil 909 73 755

Jaktkortene tilbakeleveres ferdig utfylt senest 31 desember

 

Jakt tider OG PRISER

Vilt Tidsrom
Elgjakt 25.09 – 31.10 Vektavhengig formel + 60,- kr/kg.

Grunnpris ved ikke felt dyr kr 2 000,- for kalv og kr 5 000,- for voksne.

Hjortejakt elgjegere

 

01.09 – 23.12  

 

Hjortejakt andre

 

01.09 – 20.09 og

01.11 – 23.12

Begge perioder, kroner 1 000,-

Tilleggskort kroner 1 000,-

Storfugl og orrfugl

Kroner 600,-

10.09 – 18.09 og 09.10 – 23.12 For å ivareta bestanden, er hunfuglen fredet. Depositum kroner 200,-
Ender, duer og kanadagås

Kroner 200,-

21.08 – 23.12 Syd for linja Støen – Sund. Ender og duer på innmark etter grunneiers tillatelse.
Rådyrbukk

Kroner 600,-

10.08 – 20.09 Tilleggskort, kroner 300,-

Depositum kroner 200,-

Rådyr, ordinær

Kroner 500,-

09.10 – 23.12 Tilleggskort, kroner 300,-

Depositum kroner 200,-

Bever

Kroner 250,-

01.10 – 30.04 Depositum kroner 200,-
Rev uten hund 01.01 – 15.04 og 10.08 – 20.09  

 

Småviltkort, kroner 500,-

 

Depositum kroner 200,-

Rev med hund 09.10 – 23.12
Tidlig harejakt 09.09 – 17.09
Ordinær harejakt 09.10 – 23.12
Mink 01.04 – 31.03
Mår 01.11 – 15.03

Pris, gjestejegere:

Elgjakt; kroner 1 200,-

Rådyr; kroner 600,-. I tillegg kommer kort på rådyr, kroner 500,-

Småvilt; kroner 100,-

Skuddpremie på rev, mink og mår; kroner 200,-