Eina Grunneierlag er en samling av grunneiere avgrenset av gamle Eina Kommune.

Laget består av 130 grunneiere på til sammen ca. 40.000 da. utmark. Laget er organisert med egne vedtekter der årsmøtet velger styre og behandler lagets priser på jakt og fiske og jakttider i tillegg til årsmøtesaker for drift etter vedtektenes regler.

Laget er delt i to styrer for jakt og fiske.

Lagets formål er å ivareta jakt, fiske og grunneier interesser

Vedtekter for Eina Grunneierlag

 

Styret for jakt laget består av:

Formann: Tore Jutulrud
Kasserer: Per Olav Strande
Sekretær: Morten Sveen
Styremedlem: Olaf G Thon& Amund Dotseth

Styret for Einafjorden består av:

Formann: Lars Arne Mjørlund tlf 95801232 mail: post@einafjorden.no
Kasserer: Per Olav Strande
Sekretær: Trond Røstadstuen
Styremedlem: Ola Gårdsrud